SPONSOR ARIYORUZ

SPONSORLUK TALEBİ DOSYASI

İÇİNDEKİLER

 1. GİRİŞ
 2. SPONSORLUK
 3. SPONSORLARA SUNULACAK HİZMETLER
 4. KULÜP TARİHÇESİ
 5. MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ
 6. SPORCU PROFİLİMİZ
 7. İLETİŞİM
 8. SÖZLEŞME

www.erkinspor.org; KONYA ERKİN SPOR KULÜBÜ Sponsorluk Dosyası

 1. GİRİŞ

Satranç ülkemizde sporu, bir milyonu aşkın sporcusu ile en yaygın spor dallarından birisidir. Ülkemizde Türkiye Satranç Federasyonu’ nu tarafından organize edilen satranç ligleri bulunmaktadır. Bunlar, Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi(14 kulüp yer almaktadır), Türkiye Satranç Birinci Ligi(24 kulüp yer almaktadır), Türkiye Satranç İkinci Ligi(36 kulüp yer almaktadır), Türkiye Kulüpler Şampiyonası(illerden seçilen yaklaşık 70 civarında kulüp yer almaktadır), Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Ligi(sayısı ilerdeki kulüplerin katılımına bağlı olarak değişmektedir. Bu yıl yarışmalara 501kulüp katılmıştır) olmak üzere yer almaktadır.

Konya Erkin Spor Kulübümüz ise Konya’ nın Türkiye Satranç Liglerinde oynayan tek kulübüdür. Türkiye Satranç İkinci Liginde oynamaktadır ve toplamda 282 lisanslı sporcusu(45 sporcu lisansı daha hazırlandı ancak henüz sisteme girişi yapılmadı bununla birlikte 327 lisans olacaktır) ile en çok lisanslı sporcuya sahip Satranç kulübüdür. Konya Erkin Spor Kulübü’ müz her yıl çok sayıda satranç sporcusuna hizmet vermektedir. Şimdilik çalışmalarına Anıt civarında bulunan eski şehir stadyumundaki Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Satranç Salonunda devam etmektedir. Ancak buranın yıkılması veya kaldırılması durumunda yeni bir çalışma ortamına ihtiyacımız olacaktır. Yaptığımız sosyal sorumluluk çalışmaları ile, engelli veya engelsiz bireyleri, ekonomik gücü yeterli olmayan gençlerimizi Satranç sporu ile tanıştırdık. Kulübümüzde yetiştirdiğimiz birçok satranç sporcusunu gerek ilimizdeki gerekse diğer illerdeki kulüplere transfer ettik. İl içinde ve il dışında yapılan birçok satranç yarışmasına katılarak ilk üç dereceyi kapsayan yüzlerce başarılı sonuçlar kazandık. Milli takım havuzuna sporcu yetiştirdik. Satranç liglerine katılarak Türkiye Satranç İkinci Ligine yükseldik ve halen bu ligde yer alıyoruz. Amacımız,  daha iyilerini yapabilmek ve Konya’ yı tüm Türkiye’ye tanıtabilmek ve daha fazla spor yapma ihtiyacı duyan gençlere ulaşabilmektir. Bunun için de Sponsora ihtiyacımız bulunmaktadır. Kulübümüze göstereceğiniz ilgi ve destekten ötürü şimdiden teşekkür eder saygı ve şükranlarımızı sunarız.

Ayşen GÜVEN

Konya Erkin Spor Kulübü Derneği Başkanı

 1. SPONSORLUK

Sponsor kelimesi, destek ve himaye anlamına gelmekle beraber, uygulamada bir ürün veya hizmetin ilan ve reklam yoluyla tanıtılmasını destekleyen firma veya kuruluş anlamında kullanılmakta, sponsor tarafından yapılan bu hizmete de sponsorluk denilmektedir. Globalleşmenin bir sonucu olarak işletmeler artık ürettikleri ürünler ile değil, topluma kattıkları değerler ile ön plana çıkmaktadırlar. Günümüzde şirketlerin topluma ve çalışanlarına karşı olan saygısını ifade eden sosyal sorumluluklarını yerine getirirken kullandıkları en önemli araçlardan biri ‘’sponsorluk’’tur. Çoğu zaman reklam veya bağış ile karıştırılan sponsorluk; şirketlerin spor, kültür, sanat, sağlık, eğitim ve sosyal alanlarda toplumsal yararlar yaratmalarına katkıda bulunarak, kendilerini tanıtmalarını sağlamaktadır. Şirketler, tüketicilerindeki artan eğitim ve bilinçteki değişimi daha iyi gözlemleyerek, sponsorluğu bağış olarak algılamak yerine, yaratıcılıklarını kullanmak ve doğru iletişim tekniğini seçmek için büyük çaba göstermek durumundadırlar. Çünkü, tüketicilere ulaşmak eskisi kadar kolay değildir. Tüketiciler, şirketlere ürettikleri ürünlerden daha çok topluma kattıkları değerler ile bakmaya başlamışlardır.

13 Mart 2004 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 5105 sayılı Kanun ile 3289 Sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 3. maddesi değiştirilerek kanunun yayımlandığı tarihten itibaren sponsorluk harcamaları yeniden tanımlanarak vergi kanunlarında yapılan değişiklikler ile bu harcamaların vergi matrahından düşürülmesi esasları belirlenmiştir. Sözü edilen kanunlar uyarınca tespit edilen amatör spor dalları için %100’ü kurumlar vergisi matrahının tespitinde, beyan edilen kurum kazancından indirilerek vergiden düşürülür. Sponsor olan kurumun adının anılması koşuluyla,

 Ulaşım harcamaları,

 İaşe ve ibate harcamaları,

 Ödüller ve promosyon ürünleri harcamaları,

 Reklam ve tanıtım harcamaları,

 Kırtasiye harcamaları,

 Sağlık ve sigorta harcamaları,

 Malzeme, araç ve gereç alımı ile kiralama harcamaları,

 Tesis kiralama harcamaları,

 Genel Müdürlükçe uygun görülen organizasyonla ilgili diğer harcamalar.

gibi harcamalar sponsorluk harcaması olarak değerlendirilir.

Detaylı bilgiyi, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliğinde bulabilirsiniz.

 1. SPONSORLARA SUNULACAK HiZMETLER

Sponsora verilecek haklar, ulusal ve uluslararası federasyonların reklam ve sponsorlukla ilgili hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla;

 1. a) Faaliyet veya tesisin isim hakkı,
 2. b) Her türlü reklam ve tanıtım hakları, verilebilir.

Sponsor olan firmaların isim hakları, tanıtımı ve reklam faaliyetleri sponsorluk bütçlerine gore belirlenir. Bu bağlamda sponsorlarımız Ana Sponsor ve Diğer Sponsorlar olarak ikiye ayrılmaktadır. İsim hakları, reklam ve tanıtım faaliyetleri ile birlikte kulüp olarak sponsorlarımıza sunabileceğimiz hizmetler şu şekildedir. Ana Sponsora sunulacak hizmetler;

ü Ana Sponsorumuzun ismi kulübümüzün isminin önüne eklenecektir. Günümüzde bir çok profesyonel spor kulübünde görmekte olduğumuz, örneğin ‘’TORKU KONYA SPOR, ATİKER KONYA SPOR’’ da olduğu gibi, ana sponsorumuzun ismi kulübümüzün isminin başına konularak ‘‘……… ERKİN SPOR  KULÜBÜ’’ olarak değiştirilecektir. Ana Sponsorumuz İsim hakkına sahip olacaktır.

ü Ana Sponsorumuz olan kurumun personel ve çocuklarına, dönemsel olarak belli günler ve saatlerde ücretsiz SATRANÇ eğitimi verilecektir. Yetenekli sporcular kulübümüzün lisanslı sporcusu olmaya hak kazanacaktır.

ü Proje ve sportif organizasyonlara ana sponsorun ismi verilecektir.

ü Tüm Yazılı ve Görsel basın yayın organlarında Ana Sponsorumuzun desteklerinden bahsedilecekir.

ü Tüm Yazılı ve Görsel basın yayın organlarında Ana sponsorun Logosu Kulüp logosunun yanında yer alacaktır.

ü Yaptırılacak T-shirt  v.b. malzeme ve tekstil ürünlerinin ön yüzeyinde Ana sponsorun belirleyeceği bölgede ve ebatta yer alan ana sponsorun logosu ve ismi için ayrılacaktır.

ü Tüm Proje Çalışmaları esnasında projenin tanıtımı için bulunacak olan Banner, Kırlangıç ve Afişler de Sponsorun Logosu ve İsmi, Kulüp ve Poje adının üzerinde yer alacaktır.

ü Katılımcılara verilecek olan sertifikalar üzerinde ana sponsorumuzun logosu ve ismi yer alacaktır.

ü Kulübümüzün yapacağı tüm kara yolcuklarında aracın önünde yanında ve arkasında kulübümüzün Logosu ile birlikte Ana Sponsorun adı ve logosu da yer alacaktır.

ü Okullarda ve AVM lerde yapılacak olan tüm tanııtm çalışmalarında Ana Sponsorumuz ismi ve logosu kulübümüzün yanında yer alacaktır.

ü Ana sponsorumuzun öngördüğü ve ortak karara bağlanan faaliyetlerde A takım sporcuları ile bulunacaktır. (Fabrika ziyareti ve basına tanıtımı, açılışlar, kokteyller vs.)

www.erkinspor.org; KONYA ERKİN SPOR KULÜBÜ Sponsorluk Dosyası

Proje ve Organizasyonları destekliyecek Sponsorlara sunulacak hizmetler;

ü Sponsor olunan Proje veya Organizasyona özel olarak tüm Yazılı ve Görsel basın yayın organlarında yapılan tüm haberlerde, sponsorlara teşekkürlerimiz sunulacaktır.

ü Yaptırılacak tekstil ürünlerinden, sponsorların finance ettiği ürünlerin sırt kısmı belli ölçülerde diğer sponsorlara ve proje sponsorlarına ayrılacaktır.

ü Sponsorların finance ettiği Proje veya Organizasyonlar esnasında Projenin veya Organizasyonun tanıtımı için bulunacak olan kırlangıç ve afişlerin alt kısmı belli ölçülerde diğer sponsorların logosu ve ismi yer alacaktır.

 1. KULÜP TARİHÇESİ

Konya Erkin Spor Kulübü Derneği, 2008 yılında çalışmalarına başlamış ve 2011 yılında kurulmuş bir kulüptür. Kulübümüz, Konya’ da sevilen ve yetenekli bir satranç sporcusu olan ve daha Anadolu Lisesi Hazırlık sınıfında okur iken genç yaşta kaybettiğimiz Cemal Erkin ELDEK ‘in anısına kurulmuştur.

 1. MİSYON ve VİZYONUMUZ

Misyonumuz, spor yapmak isteyen ve bunun için bu güne kadar fırsat bulamamış herkesi satranç sporu ile tanıştırarak, fırsat eşitliği sağlamaktır. Bu sayede Türk gençliğini ve gelecek nesilleri daha sağlıklı ve üretici bireyler olarak yetişmesini amaçlamaktayız.

Vizyonumuz, Satranç sporuna gönül vermiş, yetenekli gençlerin satranç liglerinde ve milli takımlarda yer alarak, ay-yıldızlı forma ile yeni rekorlar ve başarılara imza atmalarını sağlayarak ülkemizin adını tüm dünyaya duyurmak ve ülkemizi tanıtmaktır. Amacımız, Satranç sporunun insanlarımıza faydalarını öğrenmelerini sağlamak, kişilik gelişimine olan katkılarının bilincinde daha iyi düşünebilen,  hayatımızda kazanmanın ve kaybetmenin var olduğunu bilmelerini, daha hoşgörülü olabilmeyi öğrenmelerini sağlamaktır. Bizimle bu yolda yürümeye hazır olan herkesi ve desteklerini yanımızda görmeyi ümit ediyoruz. Bu konuda hassasiyet gösteren Sponsorların desteği ile gençlerimizin aramıza katılması gücümüze güç katacaktır.

www.erkinspor.org; KONYA ERKİN SPOR KULÜBÜ Sponsorluk Dosyası

 1. SPORCU PROFİLİMİZ

Konya Erkin Spor Kulübü çatısı altında toplamda 282 lisanslı sporcu bulunmaktadır(35 sporcu lisansı daha hazırlandı ancak henüz sisteme girişi yapılmadı bununla birlikte 317 lisans olacak) . Bizler, özellikle alt yapı spocularımızın sportif başarılarından önce eğitimlerinde gösterecekleri başarılarına önem vermekteyiz. Çünkü biliyoruz ki, spor disiplinini kazanan sporcuların eğitim hayatları da başarılı olur. Sonrasında sportif başarı zaten kendiliğinden gelecektir.

 1. İLEİTİŞİM

Ayşen GÜVEN Konya Erkin Spor Kulübü Derneği Başkanı 0555 442 95 44

Hasan GÜVEN Konya Erkin Spor Kulübü Antrenörü 0532 732 33 00

erkinspor@gmail.com; hasanguven42@gmail.com

www.erkinspor.org; KONYA ERKİN SPOR KULÜBÜ Sponsorluk Dosyası

Bir Cevap Yazın